Fair trade vs. direct trade a jak to máme v Tibibiri

05.08.2022

,,Fair trade", tedy spravedlivý obchod, vyjadřuje, že obchod mezi producentem a odběratelem byl uzavřen za spravedlivých podmínek. Tento koncept si klade za cíl mj. také chránit životního prostředí v daném místě, respektovat práva pracovníků, nabízí bezpečné pracovní prostředí a garantuje, že se na výrobě nepodílela nucená ani dětská práce. Podporuje především malé výrobce a je metodou snižování chudoby v rozvojových zemích, kdy umožňuje malým producentům být stále silnější, mít větší šanci prodávat své kvalitní produkty na mezinárodním trhu a být soběstačnější. Nicméně aby se produkt od farmářů dostal na trh až ke konečnému spotřebiteli, musí absolvovat dlouho cestu a touto cestou často cena konečného produktu roste a jeho kvalita se snižuje.

Právě ,,direct trade", neboli přímý obchod, představuje kratší cestu ve formě přímého vztahu mezi producentem a odběratelem. Direct trade znamená, že odběratel bere přímo od farmářů ty nejkvalitnější suroviny bez dalších obchodních mezičlánků. I tento způsob obchodovaní umožňuje farmářům dostat za svou práci férovou odměnu a pracovat v důstojných podmínkách bez porušování lidských práv. Výhodou také je, že tímto způsobem se od farmářů dostanou ty nejkvalitnější suroviny k odběrateli, a následně také ke spotřebiteli, tedy k vám. Tyto vztahy mezi odběratelem a producentem jsou obvykle dlouhodobé a stabilnější, a produkt tak neztrácí na kvalitě, nicméně je také podstatně složitější tyto dlouhodobé vztahy vybudovat a udržovat. Direct trade je založen na dialogu, respektu a transparentnosti.

Koncept fair trade (psáno malými písmeny a zvlášť) označuje fungování obchodu s lepšími cenami, důstojnými pracovními podmínkami a spravedlivějšími smlouvami pro zemědělce a pracovníky v rozvojových zemích. Zatím co Fairtrade (psáno s velkým F a dohromady) označuje systém pravidel certifikace firmy Fairtrade International. Pokud firma splňuje standardy organizace Fairtrade International, může následně získat licenci k používaní certifikační značky FAIRTRADE®. Důležité je zmínit, že pokud produkty nemají tuto certifikační značku, neznamená to, že by vznikaly za špatných podmínek. Firma nemusí mít nutně značku FAIRTRADE®, aby dodržovala standardy spravedlivého obchodu, zejména v případech, kdy má s farmáři nastavený obchodní vztah na bázi direct trade a přesně ví, od koho a za jakých podmínek suroviny/produkt pochází.

Jak to máme v Tibibiri?

Naše značka Tibibiri (dříve mojeMORINGA, pod jejímž názvem nás také můžete znát) nabízí spotřebitelům produkty nejvyšší kvality, které jsou založeny na udržitelném rozvoji, respektování ekologických a sociálních standardů a tradičních metodách v souladu s principy zodpovědného a udržitelného zemědělství. Suroviny pro naše produkty jsou proto od začátku pěstování v bio režimu a na principech ekologického zemědělství, navíc disponujeme i BIO certifikátem. Díky zvýšenému povědomí o morálních závazcích, které má společnost vůči svým výrobcům, se koncept férového obchodu stal jednou z klíčových věcí, na kterých značka Tibibiri stojí. Férový přístup k farmářům, respekt k obchodním závazkům, dobré pracovní podmínky a transparentnost jsou jen některé z hodnot, které ctíme.

Nejen, že pečujeme o dlouhodobé a přátelské vztahy s konkrétními farmáři v rozvojových zemích, ale neustále se také snažíme zlepšovat a zefektivňovat jejich práci. Proto za nimi často jezdíme a snažíme se stále zdokonalovat jejich produktivitu, např. prostřednictvím školení v oblasti produkce, hygieny a balení zboží. Jelikož produkty bereme přímo od nich, přesně víme, jaká je kvalita suroviny a odkud pochází, farmáře férově oceňujeme, a díky tomu si i vy můžete být jisti, že se vám do rukou dostává prvotřídní kvalita. Navíc, náš obchod prostřednictvím fotografií s farmáři, aktuálních příspěvků na sociálních sítích a cest přímo do míst výroby je příkladem dobrých vztahů a transparentnosti. 

Reference


Moringa prášek

100 nebo 500 g


Moringa čaj

40 g


Moringový olej

30 nebo 100 ml


Tablety moringa

360 tablet