Příběh Betigila Felekeho

09.03.2021

Pokračujeme v přibližování části našeho etiopského týmu a v tomto článku bychom vám rádi představili pana Betigila Felekeho.
S panem Betigilem spolupracujeme už 7 let. Byl první, kdo získal licenci na export moringy v Etiopii. Byli jsme seznámeni našim společným kamarádem, panem Fisehou, který nás doprovázel na naší moringu poznávací cestě do Arba Minch v roce 2014, kdy jsme chtěli poznat tu zázračnou plodinu a komunity, které ji pěstují a zpracovávají pro místní etiopský trh.
S Betigilem jsme se setkali poměrně záhy, protože už v té době byl významným producentem sušeného moringového prášku nejen pro etiopský trh, ale také pro zahraniční. Od začátku jsme si rozuměli a díky tomuto porozumění jsme našli způsob, jak spolupracovat a jak podpořit stále rostoucí trh s moringou v Etiopii i zahraničí. Betigil díky své píli a podpoře jeho týmu měl již tenkrát jako první v Arba Minch exportní licenci na moringový prášek. V podstatě je vlastníkem této licence jako jediný dosud. Díky přátelství a spolupráci pomáhá s exportem jak své produkce, tak produkce našich spolupracujících kooperativ.

"Narodil jsem se před 34 lety v Gidole v Etiopii. Moji rodiče byli farmáři bez vyššího vzdělání. Nebyli jsme zrovna bohatá rodina. Po smrti otce se o domácnost musela postarat moje matka. Pracovala velmi tvrdě, a tak jsem mohl nastoupit na univerzitu. Po roce jsem ale studií zanechal. Chvíli jsem se živil jako fotograf, ale nevydělával jsem dost peněz, a tak jsem se pustil do podnikání."

Pan Betigil začal podnikat s moringou. Jeho plán byl jednoduchý: využít rostliny, které v Etiopii běžně rostou a které jsou prospěšné pro lidské zdraví, rozšířit o nich povědomí v Etiopii i v západním světě, a tím přinést zdroj obživy místním lidem.

"Vím, jaké to je to být chudý, takže soucítím s lidmi, kteří nemají dostatek jídla. Přemýšlel jsem, jak lidem pomoct, jak podpořit obyvatele tohoto regionu. A pak mě to napadlo. Moringa! Skoro každý má strom moringy na zahradě, ale v Etiopii se vůbec nevyužívá všechen potenciál této rostliny. Rozhodl jsem se to změnit."

Dalo by se téměř bez nadsázky říct, že moringa je zázračný strom. Moringa oleifera a Moringa stenopetala je považována za nejbohatší rostlinu na světě, rozhodně co se množství živin týče, a její léčivé účinky jsou známy od pradávna. Je odolná vůči suchu a daří se jí i v těch nejdrsnějších podmínkách. Každá jedna rostlina může být sklízena po celý rok, a může tak poskytovat celoroční zdroj příjmů jednotlivcům a komunitám, které ji pěstují. Roste velmi rychle - dokáže vyrůst až 3 m za rok. Navíc se dají využít všechny části rostliny - kořen, listy i semena. To všechno znamená, že skýtá velký potenciál. Etiopané moringu dobře znají a skoro každý má na své zahradě alespoň jeden strom. Většinou ale využívají jen listy. Ti, kteří stromy nemají, moringové listy kupují na trzích, protože jedná se o levnou a dostupnou potravinu. Listy se vaří na způsob našeho špenátu a jedná se o jeden z etiopských nejběžnějších pokrmů.

"Místní si neuvědomují, že moringa toho nabízí mnohem víc. Co se týče léčivých účinků moringy, využívá se běžně jen kořen. Udělá se z něj vývar, který se pije. Je to účinná tradiční medicína proti malárii. Neříkám, že je to špatně, ale je škoda, aby se tato rostlina nevyužívala ve větším rozsahu. Proto vyrábím moringový prášek z drcených listů. Chci zdejší obyvatele naučit, že moringa není jenom potravina, ale je to i přírodní lék. Moje sestra trpí na vysoký tlak. Několikrát musela být hospitalizována. Říkal jsem, že za zkoušku nic nedá, tak ať zkusí pravidelně konzumovat moringový prášek. Za pár týdnů jí bylo mnohem lépe."

Etiopané si často nemohou léky a zdravotní péči dovolit. Mohou ale využít jednotlivé části rostliny na různé zdravotní potíže. Moringa je tak prospěšná všem. Vám, kteří si ji koupíte, místním, kteří za její pěstování a zpracování dostanou férově zaplaceno, a přírodě, protože čím větší poptávka po morinze je, tím víc stromů se v Etiopii sází - to zabraňuje erozi půdy a je dobrou adaptační strategií na změnu klimatu.

"Moringu odkupuji od farmářů v oblasti Konso. Pro účel výkupu zaměstnávám dva lidi. Po převezení je moringa vyprána v barelech s čistou vodou. Následně pracovníci otrhají lístky, které se suší. Řapíky nevyužívám, protože by mohly způsobovat hořkost a kvůli tuhosti se i obtížněji zpracovávají. Délka sušení závisí hlavně na ročním období. V Etiopii období sucha trvá sedm měsíců, tehdy trvá sušení tři dny. Období dešťů trvá až čtyři měsíce. Ve vlhku je sušení obtížnější a může trvat jeden celý týden. Jakmile je sesbíráno a usušeno 100 kg moringy, je sesypána do pytlů a převezena k drtiči. Nadrcená moringa je převezena ke mně domů, kde ji se zaměstnanci přebíráme a kontrolujeme kvalitu. Nakonec je prášek balen po 0,5 kg, a takto připraven k prodeji."

Moringa obsahuje velké množství vápníku, bílkovin, vitamínů i antioxidantů. Je to skvělý doplněk stravy pro vegetariány a vegany. V Etiopii byla moringa považována za potravinu pro chudé. To se teď konečně začíná měnit a morinze se dostává víc pozornosti v místních médiích.

"Jsem za to rád. Zařídil jsem si licenci pro export, a můžu tak spolupracovat s partnery z Česka a Švédska. Je to takový koloběh, který je prospěšný všem. Já nakupuji moringové listy od lidí, kteří ji pěstují. Ti mohou svoje stromy využívat pro sebe i jako zdroj příjmů. Následně listy suším a drtím a moringový prášek můžu sám užívat a dál prodávat. Moji partneři a přátelé z Česka a Švédska se snaží zvýšit povědomí o morinze ve svých zemích. Lidé, kteří moringové produkty kupují, dělají něco dobrého pro své zdraví a zvyšují poptávku po morinze zde v Etiopii, což zvyšuje životní standard místních zemědělců."

Občas se stává, že obchodníci prodávají moringu namixovanou s jinými zelenými listy a prodávají ji jako stoprocentní. Dalším problémem může být, že nechávají schnout moringové listy krátkou dobu, nebo je naopak suší příliš prudce - tím listy ztrácejí na kvalitě.

"Kvalita je na prvním místě. Někteří prodávají namixovanou moringu, ale kdo moringu zná, ví, že pravá a kvalitní moringa má jasně zelenou barvu a svoji specifickou vůni."

Pan Betigil by si chtěl do budoucna otevřít v Addis Abeba obchod s čistě moringovými produkty a zájem má také o nové způsoby zpracování. Právě díky naší spolupráci se podařilo vybavit ho lisem. Ten skvěle funguje na lisování moringových semen, ze kterých vyrábí moringový olej. Olej vozíme do ČR a dopřát si ho můžete v čisté 100 % podobě nebo ve formě mýdla či kosmetiky.
Betigila si velice vážíme, protože vnímá nejen obchodní potenciál moringy, ale i její sociální potenciál, který dává práci velkému množství farmářek, farmářů a jejich rodinám. Betigil je místní fenomén, podnikatel, který se vypracoval z chudých poměrů až do uznávaného odborníka a obchodníka, který spojuje místní komunity a jejich produkci do partnerství, díky kterému jejich společná produkce může být exportována i na zahraniční trhy. Velice si naší vzájemné spolupráce vážíme. V dnešních dnech dokonce Betigil a jeho farma získali certifikát potvrzující organickou produkci moringového listí, tablet i oleje.

Děkujeme vám za přízeň!