Vznik kooperativy farmářek v Etiopii

01.06.2020

Zemědělská kooperativa žen vznikla v roce 2012 na základě vládního programu, jenž ve spolupráci s organizací JICA (Japonská agentura pro mezinárodní spolupráci) v rámci projektu One village one product dal možnost ženám v oblasti Arba Minch a Konso začít pracovat, a zvýšit tak příjem jejich domácností. Seskupilo se 20 žen a 20 mužů, z nichž pak vznikla jedna ženská a jedna mužská skupina. Následně členům každé skupiny byly kladeny otázky a na základě tohoto ,,testování'' byla pro vytvoření kooperativy vybrána skupina ženská.

JICA připravila pro farmářky školení pro zpracování moringy, přičemž hlavními cíli bylo seznámení se s technikou sušení listů a drcení na prášek. Moringu Etiopané vždy používali jako potravinu levnou a výživnou, dostupnou všem. Po školení JICA byly však farmářky seznámeny také s léčivými účinky moringy na konkrétní zdravotní komplikace, které sice znaly, ale spíše v tradiční medicíně. Z generace na generaci byla předávána např. znalost využití kořene jako léku proti malárii, ale o účinku konzumace listů na krevní tlak, zažívání, obsahu antioxidantů a tělu prospěšných látek neměly tušení. Díky posílení těchto znalostí a dovedností pak mohly začít podnikat samy na sebe, zvyšovat svou konkurenceschopnost a vůbec ustanovit svou pozici na trhu. 

Většina Etiopanů zná moringu od dětství, zejména jako každodenní jídlo. Každá rodina má u svého domu minimálně dva stromy moringy a na zemědělské půdě, kterou rodina obhospodařuje, roste většinou alespoň dvojnásobný počet (často je strom moringa vysazen rodinou při narození syna). Díky nenáročnosti a odolnosti druhu je opravdu možné vidět ve volné krajině a v polích staré jedince. Strom nepotřebuje žádnou zvláštní péči, rychle roste a je možné jej sklízet několikrát do roka. A to jsou zřejmě hlavní důvody, proč je moringa tak oblíbená mezi místními lidmi. V této oblasti, a pravděpodobně v celé Etiopii, není neobvyklé mít 4-9 potomků. Proto je každá možnost, jak zvýšit svůj příjem, vítaná.

Mnoho z těchto žen dříve nemělo žádnou práci a žádný příjem, což znamenalo úplnou závislost na partnerovi. Bohužel není výjimkou partnerova nezaměstnanost a inklinace k alkoholu, proto je pro tyto ženy důležité mít svoji práci, živit děti a sebe a být nezávislá (vlastnit svůj bankovní účet). Jestliže měla některá příjem, byl získáván formou prodeje plodin vypěstovaných na políčkách, která téměř každá domácnost má a která jsou svatebním darem od rodičů. Na políčkách jsou pěstovány různé plodiny - jedlé plodiny jako avokádo, mango, citron, papája, banány, maniok, kukuřice, tef, cizrna, ale např. i bavlna, kterou ženy zpracovávají a poté také prodávají na trhu. Velkou tradici má také pěstování kávy a právě moringy. Některé ženy prodávají či prodávaly na místním trhu koření jako sůl, cukr, papriku, shiro nakoupené v nejbližším větším městě. Tento prodej je poměrně náročný, ženy jsou celý den vystaveny slunci v prašném prostředí a často neprodají ani čtvrtinu toho, co přinesou s sebou. Příjmy z tohoto prodeje nejsou nikterak vysoké, většina plodin je náchylná na výkyvy počasí a v takovýchto prodejních podmínkách rychle degraduje.

V případě žen z kooperativy v Arba Minch je důležitost příjmu z moringy téměř hmatatelná. Ženy jsou nyní schopny hradit vybavení domu, které si dříve nemohly dovolit, ale většina spíše spoří na koupi půdy, či stavbu domu a investuje do vzdělání dětí. Toto se týká financí získaných individuálně z prodeje čerstvé moringy (členky ji prodávají kooperativě), kterou nespotřebují domácnosti. Moringa zpracovaná na prášek je rozdělena do plastových obalů po jednom kilogramu a distribuována do větších měst jako Arba Minch nebo Addis Abeba. V tomto případě ji odkupují majitelé tzv. supermarketů, kteří ji ve svých podnicích prodávají pod vlastní značkou. Platba z jejich strany je často formou šeku, jehož splacení bývá bohužel nezřídka odsouváno, což způsobuje nedostatek financí v kooperativě. 

Dalšími zákazníky kooperativy jsou zahraniční investoři. V počátcích byli zainteresováni zákazníci z Japonska, jejich zájem ale po krátké době ochabl a šance na export padla. Čas od času kooperativu navštíví lidé z různých ambasád, a ti koupí malé množství v řádu pár jednotek kilogramů. Významným partnerem a exportérem pro tuto ženskou kooperativu jsme se stali od roku 2015 my, nejprve pod značkou mojeMORINGA, následně pod značkou TIBIBIRI (v amharštině, etiopském jazyce, znamená ,,tibibiri" partnerství/přátelství. Více o TIBIBIRI a změně značky si můžete přečíst ZDE).

Kooperativa nabízí k prodeji i moringová semena, která od nich kupujeme pro výrobu moringového oleje. Ve výpovědích se všechny dotazované shodovaly v zájmu učit se inovativní techniky, které by je na trhu posunuly dál, a to i za cenu zdvojnásobení produkce. Za farmářkami tedy sami pravidelně jezdíme a opakovaně školíme v postupech zpracování, balení i prodeje. Avšak zároveň se farmářky shodly na potřebě rozšíření zázemí kooperativy pro tyto účely. Jejich příjem totiž není natolik velký, aby si výstavbu mohly financovat samy. Peníze získané prodejem, ukládané na společný účet, utratí za materiál k ukládání prášku, za čerstvou moringu kupovanou buď od členek anebo farmářů v okolí... a také jsou nastřádané peníze rozdělovány tomu, kdo je právě potřebuje, a to i mimo kooperativu. Například zemře-li někdo z vesnice v rodině, která nemá finanční zabezpečení, ženy z kooperativy jim pomohou zaplatit část nákladů na pohřeb. Tady už se částečně odráží sociální prospěšnost kooperativy. Ženy si tímto způsobem pomáhají hlavně navzájem, nejen finančně, ale i co se týče denních záležitostí, předávání zkušeností z domácnosti a osobního života, vzájemné pomoci při různých slavnostních příležitostech. Setkávají se i mimo pracovní dobu, většinu dne ale všechny zasvětí péči o domácnost, pole, domácí zvířata. 

Jsme rádi, že jsme toho součástí. Pokud chcete kooperativu našich farmářek podpořit, navštivte náš e-shop a udělejte radost sobě, svým blízkým a potažmo i nám.

UKÁZKA NAŠICH MORINGA PRODUKTŮ